20%

لوبیا سبز

1 کیلو
لوبیا سبز میوه نارس، جوان و غلاف محافظ ارقام مختلف لوبیا معمولی است. غلاف های نابالغ یا جوان لوبیا رانر، لوبیا حیاط و سنبل به روشی مشابه استفاده می شو...
IRR 4IRR 5
50 عدد
دسته بندی ها
فروشندگان

جزئیات

لوبیا سبز میوه نارس، جوان و غلاف محافظ ارقام مختلف لوبیا معمولی است. غلاف های نابالغ یا جوان لوبیا رانر، لوبیا حیاط و سنبل به روشی مشابه استفاده می شود.

رتبه بندی و بررسی از لوبیا سبز

4.5

2 امتیاز

5
1
4
1
3
0
2
0
1
0

Loading

Loading