17%

چوب کرفس

1 کیلو
چوب کرفس - ساقه های کرفس که به چوب های کوچک بریده شده اند. crudites - سبزیجات خام به صورت نوارهایی به اندازه لقمه بریده شده و با دیپ سرو می شوند. کرفس...
IRR 5IRR 6
17 عدد
دسته بندی ها
فروشندگان

جزئیات

چوب کرفس - ساقه های کرفس که به چوب های کوچک بریده شده اند. crudites - سبزیجات خام به صورت نوارهایی به اندازه لقمه بریده شده و با دیپ سرو می شوند. کرفس - ساقه هایی که به صورت خام یا پخته خورده می شوند یا به عنوان چاشنی استفاده می شوند.

رتبه بندی و بررسی از چوب کرفس

1.67

3 امتیاز

5
0
4
0
3
1
2
0
1
2

Loading

Loading